beheerplan & educatief traject zuiveringsinstallatie

Voorafgaandelijk werd een volledig beheerplan voor de RWZI opgemaakt conform de richtlijnen van HPG (ANB). Het educatief traject mikt vooral op leerlingen uit het basisonderwijs. Ze komen met hun klas naar de site en krijgen er begeleiding van een gids die hen meeneemt in het natuur- en waterverhaal. Biodiversiteit en hoe deze zich verhoudt tot de klimaatverandering op aarde is de rode draad doorheen het traject.