WIE ZIJN WIJ

WIE ZIJN WIJ

Onder de naam NATUURSTUDIO werken Nikè Verfaille en Christophe Dierckxsens samen aan een waaier van groenprojecten zoals ecologische tuinen, natuurinclusieve parken en groenzones, bedrijfsterreinen, cultuurhistorisch groen, landschapsplanning, beheerplannen, natuurinclusieve woonontwikkelingen, begraafplaatsen en speel- en leernatuur. Ad hoc en projectspecifiek wordt NATUURSTUDIO uitgebreid met aanvullende expertises. Omgekeerd deelt NATUURSTUDIO kennis via artikels, lezingen, workshops, consulting, coaching, jurering en stages.

NIKE VERFAILLE 

LANDSCHAPS- EN TUINARCHITECTE
ADVISEUR BIODIVERSITEIT EN BEDRIJVEN
ANTROPOLOGE & KUNSTHISTORICA

Zinniastraat 39, 9000 Gent

0471 335 192
nike@natuurstudio.be

CHRISTOPHE DIERCKXSENS

LANDSCHAPS- EN TUINARCHITECT
ADVISEUR BIODIVERSITEIT EN BEDRIJVEN 
BIO-INGENIEUR

 

Beislovenstraat 89, 9620 Zottegem
0473 251 840

christophe@natuurstudio.be

Nikè Verfaille is als ALERT ECO ruim 25 jaar actief op het vlak van ecologisch groenontwerp (HPG). Een mix van enthousiasme, engagement en nieuwsgierigheid vormen haar leidraad. Ze combineert in haar palmares graag verschillende invalshoeken zoals restauratie, kunstgeschiedenis en antropologie.

Christophe Dierckxsens is bio-ingenieur en landschaps- en tuinarchitect. Nadat hij meer dan 10 jaar het aanspreekpunt was voor pesticidenreductie in Vlaanderen (VMM), richtte hij in 2012 ONTWERPATELIER KORSTMOS op. Hij hecht veel belang aan het realiseren van intuïtieve, functionele en belevingsvolle buitenruimten met een ongedwongen, naturalistische beplanting en meer biodiversiteit als bonus.

Nikè Verfaille

LANDSCHAPS- EN TUINARCHITECTE
ADVISEUR BIODIVERSITEIT EN BEDRIJVEN
ANTROPOLOGE & KUNSTHISTORICA

Christophe Dierckxsens

LANDSCHAPS- EN TUINARCHITECT
ADVISEUR BIODIVERSITEIT EN BEDRIJVEN 
BIO-INGENIEUR

 

Zinniastraat 39, 9000 Gent

0471 335 192
nike@natuurstudio.be

Beislovenstraat 89, 9620 Zottegem
0473 251 840

christophe@natuurstudio.be