daktuin decathlon

Een bestaand groendak waar het oorspronkelijk gazon veranderd was in een soort van woestijn, werd omgevormd. Voor het personeel is de daktuin naast een aantrekkelijke kijktuin ook plezierig om in te vertoeven. Het nieuw ingezaaide bloeirijk grasland op het dak is aantrekkelijk voor insecten, vlinders en vogels. Een aangepaste vegetatie is een pluspunt in het licht van de klimaatverandering (o.a. meer evaporatie, betere retentiecapaciteit, minder opwarming in het gebouw).