beeldkwaliteitsplan hooglatem

Via ontwerpend onderzoek werd een beeldkwaliteitsplan opgemaakt voor het gebied van Hooglatem waarin vooral wordt gestreefd om landschappelijk coherente gebieden te behouden en te versterken. In het plan worden randvoorwaarden en ontwerprichtlijnen voor de inrichting van de publieke ruimte geformuleerd en uitspraken gedaan over de gewenste beeldwaarde van de bebouwing in relatie tot die publieke ruimte.