landschapsecologische visie hemelwaterplan

Als onderdeel en ondersteuning van een concreet actieplan van Aquafin tegen wateroverlast werd een landschapsecologische visie geformuleerd per deelgebied. Naast een visietekst en een uitgewerkte typologie van grachtenprofielen werd er per deelgebied een poster met beeldkwaliteitsplan en referentiebeelden opgemaakt.