gemeentelijke hovingen

Het negentiende-eeuwse  park in Engelse landschapsstijl vormt het kader voor een nieuwe speelzone, waar esthetiek, milieu en natuur hand in hand gaan.  De kleurrijke en verzorgde beplanting langs de promenade gaat over in een meer natuurlijke beplanting in de speelzone. Hierdoor ontstaat een gradiënt van cultuurlijk naar natuurlijk en dus van meer intensief naar meer extensief beheer.