COHOUSING EIKENBERG

Het ontwerp van de collectieve buitenruimte vertrekt van een slimme interne mobiliteit met de nadruk op zachte weggebruikers, goed leesbare looplijnen en integraal toegankelijke paden. De toegang en de standplaats voor de brandweer zijn zo opgevat dat deze perfect toegankelijk zijn voor brandweerwagens én een ecologische meerwaarde bieden. De buitenruimte staat visueel in verbinding met het aanpalende bosje.