NATUURPARK PRINS ROSE

Het woonproject ligt achter de duinengordel en aan de rand van het Westpolderfront, een omgeving met voldoende bouwstenen om een eigentijdse binnentuin te ontwerpen: riet, grasland, water, knotbomen en microreliëf. Het ontwerp is sober van opbouw en doordacht in zijn functionaliteit. Het terras en een klein privaat gazon gaan visueel over in een groene gordel van bloemrijk grasland en knotwilgen die voor de nodige privacy zorgen zonder de ruimtelijkheid van de binnentuin te hypothekeren. Een ruim en comfortabel vlonderpad en waterdoorlatende schelpenpaadjes vervolmaken het geheel.